Przeskocz do treści

NDT-Bobath

Metod fizjoterapii istnieje sporo, a jedną z popularniejszych jest NDT-Bobath. Pomaga ona we wszechstronnym rozwoju najmłodszych, u których występują problemy z napięciem mięśniowym, asymetrią ułożenia, a także tych, które urodziły się zbyt wcześnie i potrzebują odpowiedniej stymulacji by dogonić rówieśników. Rehabilitacja niemowląt targówek, mówiąc w dużym skrócie jest to sposób usprawniania pacjentów po przebyciu udaru mózgu, jak i innych zaburzeń mózgowo czaszkowych. Sesje z terapeutą oraz wykonywanie otrzymanych specjalistycznych zaleceń co do opieki nad dzieckiem pomaga w rozwoju i doścignięciu rówieśników. Metodę tę z powodzeniem stosuje się już od blisko osiemdziesięciu lat. Opracowano ją w oparciu o analizę zachowań i terapię dzieci z porażeniami mózgowymi. Sposoby poruszania się takich dzieci są odmienne od tych normalnych, ponieważ dziecko nieprawidłowo odczuwa własne ciało i źle wykonuje przez to ruchy. Dlatego też ćwiczenia i ciągłe, codzienne eliminowanie złych nawyków ruchowych pomaga w powrocie do poprawnego funkcjonowania.

Inne metody

Bardzo popularną terapią jest terapia manualna obejmująca odwracalne zaburzenia czynności różnych struktur układu ruchu skupiając się w szczególności na kręgosłupie. Jest ona bardzo często stosowana w przypadku schorzeń spowodowanych przeciążeniami, urazami itd. Wykorzystuje się w niej określone techniki manualne skutkujące usunięciem napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Najpierw ocenia się stan napięcia mięśni, bolesności i asymetrii a następnie dobiera odpowiednią metodę leczenia (np. energizację mięśni, rozluźnianie, terapię punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne). Inną popularną terapią jest terapia funkcjonalna, która korzysta z innych koncepcji łącząc je i pozwalając wypracować konkretną funkcję bądź też odzyskać utraconą jak np. wstawanie z krzesła bez podpierania się rękoma. Terapia ta wykorzystuje plastyczności układu nerwowego, który pobudza za pomocą wielopłaszczyznowej stymulacji. Pierwszym jej etapem jest określenie celu jak np. ponowne nauczenie się chodzenia bez kuli ortopedycznej. Następnie całą terapię podporządkowuje się temu celowi. Gdy się go osiągnie, można wyznaczyć kolejny i wykorzystać wszystkie dostępne środki do jego osiągnięcia. Jak widać to jedynie dwie z mnóstwa rodzajów terapii, którymi warto się zainteresować.

Kilka słów o leasingu

Wystartujmy od podkreślenia, że jest to metoda finansowania, która w przeciągu zeszłych kilku lat wybiła się na wielką wielkość. Z leasingu korzystać mają szansę ludzie mające własne firmy, jak również osoby nie prowadzące firm. W ostatnim stanie leasingowanie ustala się określeniem leasingu konsumenckiego a także w Polsce nie będzie zbyt rozpowszechnione, stąd też skoncentrujemy się na finansowaniu dla ludzi prowadzących firmy. Można jedynie wklepać w Google dla przykładu „leasing kraków”, by otrzymać mnóstwo ogłoszeń od różnych firm. I tu rozpoczynająca uwaga. Bardziej bezpiecznym i lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z oferty firm, które długim stażem wypracowały sobie bazę klientów i nie są niewiadomymi kotami w worku. Oczywiście, to nie odsuwa przedsiębiorcy z dokładnego przestudiowania umowy a także cech leasingu (http://krakow-leasing.com.pl/). Najlepszym rozwiązaniem jest porównanie oferty kilku leasingodawców i następnie dobranie najlepszej. Leasingować można maszyny, urządzenia, samochody, pojazdy transportowe, specjalistyczne, nieruchomości jak również wiele innych. Nawet gdy czegoś nie ma w ofercie to bez kłopotu po skontaktowaniu się z przedstawicielem danej firmy leasingowej zostanie przygotowana oferta leasingowa.

Na czym polega leasing

Mówiąc najprościej to finansowanie maszyn. Po podpisaniu porozumienia leasingowego spółka leasingowa przekazuje do korzystania wybrany sprzęt leasingobiorcy. On na zasadach porozumienia zobowiązuje się do uiszczania okresowych opłat ratalnych jak również do honorowania każdych postanowień porozumienia leasingowego. Mówimy tutaj o wszelkich limitach jak również zobowiązaniu się do użytkowania finansowanego sprzętu zgodnie z jego zasadami. W sytuacji leasingowania samochodu osobowego, konieczne może być poinformowanie firmie leasingowej możliwego wyjechania takim autem poza Polskę. Trzeba także zwrócić uwagę na możliwe koszty, których nie będzie widać na początku. Przykładowo możliwa jest opłata za dowiezienie leasingowanego przedmiotu w umówione miejsce. Zależnie od tego, którą formę finansowania wybierzemy, po ukończeniu umowy albo otrzymujemy automatycznie bez innych opłat środek trwały na zawsze (finansowy leasing) albo będziemy musieli zapłacić wartość wykupu (operacyjny leasing). Jeśli jej nie zapłacimy, leasingowany przedmiot będzie musiał zostać oddany do spółki leasingowej.