Przeskocz do treści

NDT-Bobath

Metod fizjoterapii istnieje sporo, a jedną z popularniejszych jest NDT-Bobath. Pomaga ona we wszechstronnym rozwoju najmłodszych, u których występują problemy z napięciem mięśniowym, asymetrią ułożenia, a także tych, które urodziły się zbyt wcześnie i potrzebują odpowiedniej stymulacji by dogonić rówieśników. Rehabilitacja niemowląt targówek, mówiąc w dużym skrócie jest to sposób usprawniania pacjentów po przebyciu udaru mózgu, jak i innych zaburzeń mózgowo czaszkowych. Sesje z terapeutą oraz wykonywanie otrzymanych specjalistycznych zaleceń co do opieki nad dzieckiem pomaga w rozwoju i doścignięciu rówieśników. Metodę tę z powodzeniem stosuje się już od blisko osiemdziesięciu lat. Opracowano ją w oparciu o analizę zachowań i terapię dzieci z porażeniami mózgowymi. Sposoby poruszania się takich dzieci są odmienne od tych normalnych, ponieważ dziecko nieprawidłowo odczuwa własne ciało i źle wykonuje przez to ruchy. Dlatego też ćwiczenia i ciągłe, codzienne eliminowanie złych nawyków ruchowych pomaga w powrocie do poprawnego funkcjonowania.

Inne metody

Bardzo popularną terapią jest terapia manualna obejmująca odwracalne zaburzenia czynności różnych struktur układu ruchu skupiając się w szczególności na kręgosłupie. Jest ona bardzo często stosowana w przypadku schorzeń spowodowanych przeciążeniami, urazami itd. Wykorzystuje się w niej określone techniki manualne skutkujące usunięciem napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Najpierw ocenia się stan napięcia mięśni, bolesności i asymetrii a następnie dobiera odpowiednią metodę leczenia (np. energizację mięśni, rozluźnianie, terapię punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne). Inną popularną terapią jest terapia funkcjonalna, która korzysta z innych koncepcji łącząc je i pozwalając wypracować konkretną funkcję bądź też odzyskać utraconą jak np. wstawanie z krzesła bez podpierania się rękoma. Terapia ta wykorzystuje plastyczności układu nerwowego, który pobudza za pomocą wielopłaszczyznowej stymulacji. Pierwszym jej etapem jest określenie celu jak np. ponowne nauczenie się chodzenia bez kuli ortopedycznej. Następnie całą terapię podporządkowuje się temu celowi. Gdy się go osiągnie, można wyznaczyć kolejny i wykorzystać wszystkie dostępne środki do jego osiągnięcia. Jak widać to jedynie dwie z mnóstwa rodzajów terapii, którymi warto się zainteresować.